Frisörer

Sektionens frisörer har hand om sektionsstenen Einsten.

Under uppbyggnad

Profile picture
Max Green
Jag har som uppgift att ta hand om sektionsstenen Einsten och sprida kunskap om vår fina sektionssten till sektionen.
Profile picture
Jonatan Holmquist
Tillsammans med Joel är jag ålagd att vårda sektionens sten "Einsten". Stenen skall hållas vid god vigör, och dess säkerhet garanteras. Därtill bör stenen medföras på olika arrangemang.