Frisörer

Sektionens frisörer har hand om sektionsstenen Einsten.

Under uppbyggnad

Profile picture
Joel Sandås
Jag har som uppgift att ta hand om sektionsstenen Einsten och sprida kunskap om vår fina sektionssten till sektionen.
Profile picture
Willem de Wilde
Tillsammans med Joel är jag ålagd att vårda sektionens sten "Einsten". Stenen skall hållas vid god vigör, och dess säkerhet garanteras. Därtill bör stenen medföras på olika arrangemang.