Fantomenlogga

Göteborgsvarvet

Resultat

Här finns resultaten från sektionens (anmälda) medlemmar. Klicka på Resultatlista ovanför varje årtal, välj Göteborgsvarvet i listan Event och tryck till sist Search!


Subventionering

FIF ser Göteborgsvarvet som en stor prestation. Därför vill vi sponsra alla löpare från sektionen som deltar med en del av anmälningsavgiften (i utbyte mot att ni faktiskt springer). Beloppet vi sponsrar med hamnar troligtvis på cirka 100-200 kr per löpare (beroende på hur många som ska dela på beloppet samt hur mycket som har budgeterats till sponsring) och med detta hoppas vi att av sektionens medlemmar bestämmer sig för att satsa på Varvet!

Sponsringen gäller enbart det stora loppet (21 km) och betalas ut i efterhand till ditt bankkonto. För att ta del av sponsringen måste man ha:

  • betalt sektionsavgiften
  • sprungit i sitt eget namn (enl. Göteborgsvarvets regler)
  • sprungit minst 5 km