SNFika

📅SNF
🕒
📍

Signes
Fysikgården 1, 412 58 Göteborg

Tid: 15:00 den 10 januari

Plats: Signes

Bjuder på: Godfika

Kul: Ja