Sektionsmöte LP3

🕒

[English below]

Dags för årets första och läsårets tredje sektionsmöte! På detta möte ska alla sektionens funktionärer väljas in, så är du intresserad av att skriva i FinForm, få sektionen att idrotta mer eller visa ditt goda hjärta som blodgivare är detta mötet att gå på! Dessutom kommer vi på mötet att rösta fram ett namn på den nya sektionsbilen, något som definitivt inte ska missas! Som vanligt får alla som närvarar på mötet något att äta under kvällen!

Time for the first section meeting of the year! This meeting we will be electing, amongst others, the new editorial members of the student magazine FinForm, representatives for the sports group  FIF and the blood donor group Blodgruppen. As a highlight we will also be choosing the new name of the newly bought section car. As usual, all attendees will receive food during the evening.

Vi ses på mötet!

See you at the meeting!