Sektionsmöte LP3!

🕒
📍

HA1
Hörsalsvägen,

Läsårets tredje sektionsmöte nalkas!
Motioner skickas som alltid in till motion@ftek.se.