Funktionärsaspning

🕒
📍

Focus
Focus, Kemivägen 11, 412 58 Göteborg

Kom och lär dig vad en funktionär egentligen gör.