Bastu

📅FIF
🕒
📍

Kårhuset
Chalmersplatsen 1, 412 96 Göteborg

Basta med FIF! Kårhusets bastu kl. 20:15 och framåt