Aspning SNF: Asplunch

📅SNF
🕒
📍

FB
Fysikgården, 412 58 Göteborg

Kom till vårat första asp-arr för den här perioden! Det kommer bjudas på lunch.