Studentförd utvärdering av kursen SEE125 programmeringsteknik och numerisk analys

Hej sektionen!
Känner du att du vill göra en stor insats för sektionen?
Se då hit!
Kursen SEE125 programmeringsteknik och numerisk analys ges i år för tredje gången och har genomgående fått dåligt betyg av studenterna. Trots åtgärdsplaner har inte kursen blivit bättre och det är hög tid att en bra introkurs i programmering kan ges till studenterna.
Denna enkät är en intresseanmälan för studenter som känner att de skulle vilja vara med i en grupp med syfte att utvärdera kursen. Mer exakt är syftet att undersöka:
  • Vad en kurs i grundläggande programmering bör innehålla
  • Vad som fungerar dåligt med den nuvarande kursen
  • Vad som fungerar bra med den nuvarande kursen
  • Vad som behöver göras för att få en fungerande kurs i grundläggande programering
  • Hur numerisk analys kan införas i kursen på ett bra sätt
Gruppen kommer att ha fria tyglar i hur den går till väga med detta med kravet att de ger en uppdatering i slutet på nästa läsperiod, alltså LP3.
Mer information kommer till de intresserade.
\\ SNF 23/24
https://forms.gle/z1HDsWSCmcp44aje9