Fysikteknologsektionens medlemsenkät

Hej sektionen!
Styret har under hösten börjat arbeta med den verksamhetsplan som presenterades på sektionsmötet LP1. Den berör punkter kopplade till kommunikation, lokaler för studier och socialt umgänge, medlemmars välmående och ekonomi (den intresserade studenten hittar verksamhetsplanen i sin helhet på ftek under styrdokument). För att kunna få en bättre bild av hur sektionsmedlemmarna upplever dessa aspekter av sektionen så skulle vi behöva er hjälp! Därför har vi tagit fram en medlemsenkät, som ni hittar via följande länk:
Vi är otroligt tacksamma om ni vill ta några minuter och svara på enkäten. Varje svar är mycket värdefullt, så att vi i styret kan arbeta för att göra sektionen till en ännu bättre plats för alla!
Vi kommer bjuda på fika till de som har svarat på enkäten i Signes på måndag 4/12. kl 15!
 
Allt gott!
//Styret