Formulär om att förbättra kursutvärderingarna

Hej sektionen!

Det pågår i nuläget en undersökning i hur Chalmers kursutvärderingar kan förbättras. Nedan är formulär som ni gärna få svara på för att få en blicka av hur studenterna ser på kursutvärderingarna i nuläget. Det handlar till exempel om ifall ni svarar på dem eller inte och varför.

Hade varit bra ifall så många som möjligt kunde svara så vi kan förbättra kursutvärderingarna som förbättrar kurserna.

\\ SNF 23/24

https://forms.office.com/e/VR7cJqRXhF