Anslag av slutlig föredragningslista för extrainsatt sektionsmöte 26/5

Det extrainsatta sektionsmötet på fredag har förlorat sin raison d’être, då det upptäckts att reglementesändringar kräver 2/3 majoritet, vilket motionen om att tvinga Gameboy att byta namn ej fick. Det finns alltså inget beslut om att officiellt byta namn på Gameboy att riva upp, varför en sådan upprivning ej behöver ske. Mötet kommer ändock äga rum. Nedan finns slutgiltiga föredragningslistan. Märk att lokal är bytt till FL71.
Slutlig föredragningslista hittas här.