Högt ärade sektionsmedlem!

rekommenderad lyssningsmusik: https://www.youtube.com/watch?v=tGsKzZtRwxw

Du kallas härmed till ett extrainsatt sektionsmöte 26/5, på efterfrågan av en sektionsstyrelse ledamot enligt stadgerätt. Mötet kommer att äga rum den 26 Maj kl.12:01 i HA1. Mötet kommer att behandla en eventuell upprivning av motionen om att tvinga Gameboy att byta namn till Playboy. Mötet kommer därför att behandla huruvida sektionens brädspelsförening ska heta Gameboy eller Playboy. Lite mer information hittar du i den preliminära föredragningslistan här.

Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ och varje medlem har rätt att göra sin röst hörd. Kom ihåg att registrera dig i vårt röstsystem om du inte redan gjort det. Mer information om hur sektionsmöten går till finner du här.

Med vänliga hälsningar,
Talmanspresidiet
genom Talman David Bååw
talmanspresidiet@ftek.se