Slutgiltig föredragningslista LP3 22/23

Högt ärade sektionsmedlem!

Rekommenderad läsningsmusik: https://www.youtube.com/watch?v=mT__1G54qNo

Årets tredje sektionsmöte är snart här. Här kommer den slutgiltiga föredragningslistan. Mötet kommer att äga rum den 21:e Februari kl. 17:15 i HA1, och efter punkt 13 ajourneras, och återupptas 17:15 den 23:e februari, och då äga rum på Gasquen (inte i HA1). Det är extra viktigt att man kommer i bra tid till Gasquen etappen, då det på grund av lokal är visitering innan vilket kan ta lite tid. Man kommer dessutom inte kunna ta med sig saker man inte kan ta med sig in på Gasquen, in på Gasquen. I HA1 kommer vi att behandla flertalet motioner, bland annat tre stycken motioner om fortsatt partiell vegetarisk policy på sektionen, nu när testperioden för den rådande policyn går ut. På Gasquen kommer vi att välja in otroligt många olika poster däribland: Fabiola, Gameboy, Finform, och många, många fler. Allt om mötet hittas i den slutgiltiga föredragningslistan, som du finner här, och det kommer som alltid bjudas på mat.

Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ och varje medlem har rätt att göra sin röst hörd. Kom ihåg att registrera dig i vårt röstsystem om du inte redan gjort det. Mer information om hur sektionsmöten går till finner du här.

Med vänliga hälsningar,
Talmanspresidiet
genom Talman David Bååw
talmanspresidiet@ftek.se