Sektionsmöte LP1 22/23

Högt ärade sektionsmedlem!

Talmanspresidiet kallar till årets första sektionsmöte den 5 oktober. Vi kommer att börja med att avsluta förra året med verksamhets- och revisionsberättelser från avgående styre, kommittéer och SNF, och sedan börja detta år med verksamhetsplaner för det styre, de kommittéer, och SNF som kliver på. Vi kommer därefter också att välja in en årskursrepresentant, matansvarig och masteransvarig i SNF, och hela BalNgt. Vi kommer även att för andra gången behandla en motion för att reformera stadga och reglemente, och en motion gällande avskaffandet av FOC. Hela den preliminära föredragningslistan kan hittas härSektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ och varje medlem har rätt att göra sin röst hörd; nyttja din rätt och kom till HB4 den 5 oktober! Som vanligt bjuds det på mat för alla deltagare.Kom ihåg att registrera dig i sektionens röstsystem om du inte har gjort det tidigare.Med vänliga hälsningar,Talmanspresidietgenom Talman David Bååwtalmanspresidiet@ftek.se