Polarsittning starttid

För att förtydliga då det inte verkar ha varit helt klart, så börjar dagens sittningar vid 19.01