Intromatte

Innan eftermiddagens roliga aktiviteter inleds er dag 08.01, med intromatteföreläsning i GD. Var gärna där några minuter i förväg. Efter lunch, 13.15, kommer ni sedan ha räkneövning med era phaddergrupper. Salar för räkneövningarna hittar ni i dokumentet nedan. Använd Campus maps, eller ta hjälp av era phaddrar om ni behöver hjälp att hitta var ni ska.
Hade gött!
// Råde igen