Sektionsmöte LP4 21/22

Högt ärade sektionsmedlem!

Läsåret går mot sitt slut och nu nalkas det sista sektionsmötet. Det kommer äga rum den 12 maj kl. 17:15 i HA1. Vi kommer att välja in Dragos, revisorer, valberedningen, JämF, kärnstyret, talmanspresidiet, Foc, F6, DP och sist men inte minst SNF. Vi kommer även att behandla en motion om att reformera stadga och reglemente. Allt hittas i den slutliga föredragningslistan, som du finner härSektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ och varje medlem har rätt att göra sin röst hörd. Kom ihåg att registrera dig i vårt röstsystem om du inte redan gjort det. Mer information om hur sektionsmöten går till finner du här.Med vänliga hälsningar,Talmanspresidietgenom Talman Erik Brobacktalmanspresidiet@ftek.se