Formulär för studentinflytande i frågan om köttfri sektion

Hej alla medlemmar på Fysikteknologsektionen. Vi i arbetsgruppen som tillsattes för att behandla motionen kring en köttfri sektion har nu kommit fram till 5 st olika vägval i stigande ordning från ingen förändring till helt vegetarisk. Dessutom har vi formaliserat förslag till allmänna regler kring bestämmelserna som vi ev kommer att lägga på förslag. Vad vi nu behöver är er åsikt som kommer att ligga som grund för vilket förslag vi kommer att lägga fram till sektmötet. Med andra ord. Vill ni påverka i denna fråga är det förutom sektmötet själv, nu ni har er bästa chans. Tryck i länken, sprid ordet och skicka in. Väl mött!
//Arbetgruppen för en köttfri sektion
Länk:
formuläret