Sektionsmöte 21/22 LP2

Högt ärade sektionsmedlem!

Juletiden nalkas, men innan sektionen får ta en välförtjänt paus är det dags för vinterns stora händelse, sektionsmöte LP2. Mötet kommar att ske den 9 december kl. 17.15 i HA1. På våra sektionsmöten används ett digitalt röstsystem, som ni behöver registrera er på om ni inte gjort det tidigare.

Under mötet kommer vi att välja in FARM, sektionens arbetsmarknadskomitté, och FnollK, sektionens mottagningskomitté, och i år även FIF, sektionens idrottsförening. Vi kommer även att  diskutera vad det innebär att ha en minigris och tar beslut om sektionen ska bli vegetarisk i framtiden. Alla mötets händelser finns i den slutliga föredragningslistan.

Kom ihåg att sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ och varje medlem har rätt att göra sin röst hörd. Nyttja din rätt och kom på sektionsmötet den 9 december 17:15 i HA1!

Och kom ihåg, sektionsmöten på plats innebär att alla deltagare bjuds på mat.

Med vänliga hälsningar,
Talmanspresidiet
genom Talman Erik Broback
talmanspresidiet@ftek.se