Institutionsrådsrepresentanters nominering

Hej sektionen!

Det har blivit dags för styret att nominera medlemmar till institutionsråden. Det finns redan en kandidat per plats, men det är öppet för alla att söka. Vi tillhandahåller fem representanter som just nu är:

-Tarek Alkashir för: Rymd -, geo- och miljövetenskap
-Linnéa Ögren för: Mikroteknologi och nanovetenskap
– Linnea Hallin för: Matematiska vetenskaper
-Ida Ekmark för: Matematiska vetenskaper
-Patrik Wallin Hybelius för: Fysik

Är du intresserad av att sitta i ett utav dessa institutionsråd, så kan du maila det snarast till styret@ftek.se.

För nomineringen behövs:
– Namn
– Sektion & inskrivningsår
– Personnummer
– Telefonnummer
– Cid
– Institution & post (ord./supp.)