Intresseanmälan för deltagande i arbetsgrupp

Hej sektionen!
Vi i styret har ålagts att skapa två arbetsgrupper till nästa sektionsmöte för att ta fram underlag för och och förslag på yrkande och beslut i frågan: ”Skaffa en minigris till sektionen?” och motionen: ”köttfri sektion”. För att skapa en arbetsgrupp behöver vi medlemmar, och vi vill därför att du som är intresserad av att vara med i en av arbetsgrupperna anmäler dig i rätt formulär nedan, så kontaktar vi dig om du kommer med.
Intresseanmälansformulär:
Minigris:
https://forms.gle/2neESfEHa4yyRrDQA
Köttfri sektion:
https://forms.gle/d34yJTug1qCC7DiR7