Sektionsmöte 20/21 LP2

Högt ärade sektionsmedlem!
Det är snart dags för årets sista sektionsmöte, som kommer att äga rum den 10 december kl. 17.15 digitalt via Zoom. Vi påminner om att du måste dels registrera dig via Zoom, dels registrera dig i röstsystemet för att delta. Kvällens höjdpunkter är utan tvekan invalen av FARM, vår arbetsmarknadskommitté, och FnollK, vår mottagningskommitté. Andra punkter på agendan är fyllnadsval till valberedningen och propositioner om nya funktionärer: jämlikhetsråd och mastermottagningsansvarig. Detta och mer finner du på föredragningslistan, tillsammans med alla bilagor.

När din registrering har blivit godkänd kommer du innan mötet att få en personlig Zoom-länk. Vi har begränsad möjlighet att handlägga registreringar när mötet börjar; registrera dig tidigt om du kanske ska delta. Använd ditt Chalmerskonto för Zoom. Mer om hur mötet kommer gå till kan du läsa här.

Med vänliga hälsningar,
Talmanspresidiet