Gruppnomineringar FARM, FnollK 2021 – Styrets svar

Styret valde igår att godkänna valberedningens gruppnominering för FnollK 2021, men avslog gruppnomineringen för FARM 2021.

Avslaget av nomineringen för FARM var inte på något vis för att Styret inte höll med om nomineringen, utan var endast för att slippa skapa en underlig mötesteknisk situation där eventuella personer som är intresserade av ledamotsposterna i FARM hindras från att söka. En sådan situation skulle kunna lösas på sektionsmötet av vårt skickliga talmanspresidium, men Styret ansåg det smidigare att avslå gruppnomineringen för att undvika situationen över huvud taget.

Allt som allt innebär dessa beslut – i enlighet med våra styrdokument – att de fyra nominerade till ledamotsposterna i FnollK väljs in automatiskt om de tre förtroendevalda posterna – ordförande, vice ordförande och kassör – väljs i enlighet med valberedningens nominering. För FARM innebär Styrets beslut att alla poster kommer väljas via personval.

Märk väl, dock, att det förstås fortfarande är fullt tillåtet att söka de förtroendevalda posterna i FnollK även om man inte blev nominerad.

 

Nominerade – FARM 2021

Nominerade – FnollK 2021