Sektionsmöte 20/21 LP1

Högt ärade sektionsmedlem!

Läsårets första sektionsmöte stundar. Det kommer äga rum den 7 oktober kl. 17.15 digitalt via Zoom. För att delta krävs det att du registrerar dig i förväg, se nedan! Vi kommer att avsluta förra året med verksamhetsberättelser från avgående styrelsen, kommittéer och nämnder för att sedan börja det nya med årets budget och verksamhetsplan. Dessutom väljer vi in årskursrepresentant för år 1 i SNF, hela BalNgt och fyllnadsväljer en ledamot i valberedningen — utmärkta tillfällen att engagera sig på sektionen! Allt detta och mer tar den slutliga föredragningslistan upp, som du finner här.

Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ och varje medlem har rätt att göra sin röst hörd; lyft ditt förslag och skicka in en motion innan den 29 sep 23.59! Enklast gör du det här.

Vi kan under rådande omständigheter inte mötas på plats, utan kommer i stället göra det via Zoom. För att delta måste du registrera dig på Zoom med namn och kårkort, samt registrera dig i vårt röstsystem om du inte redan gjort det. Använd ditt Chalmerskonto för Zoom. Mer om hur mötet kommer gå till kan du läsa här.