Kursutvärderingsfika med SNF™

Vill du öka svarsfrekvensen på kursenkäterna? Älskar du också gratis fika? Vet du inte om det uttalas kex eller kex?

Häng då med på premiären av kursutvärderingsfika med SNF™!

 

Det kommer bjudas på fika och inträffar mellan 15:00 och 18:00 i FL62 den 13 november!

Notera: Kursutvärdering är viktigt eftersom det hjälper programmen att fortsätta att utvecklas, så att Chalmers kan fortsätta att vara ett attraktivt universitet!