Utveckling av fysiks lokaler

Hej alla!

Två gånger om året hålls en fysisk skyddsrond i fysikhuset. Det huvudsakliga målet är att stämma av utrymningsvägar och annat roligt, men det finns också bra möjligheter att komma med önskemål om våra lokaler. Ser ni något som är trasigt får ni gärna felanmäla det (länk finns under SAMO på ftek), men detta är en chans att få till ordentliga förändringar i våra lokaler.

Tycker du det är för få micros på Focus? För högljutt i Signes? För kallt i GD? För få grupprum? För dålig luft i Övergången? För svårt att hitta till FB-salen?

Passa på att fylla i denna enkät så kan jag framföra alla era åsikter på skyddsronden den 23/10. Ronden har med våra programansvariga, men även Nicola som är deras chef och ansvarig för hela utbildningsområdet KFM (Kemi-Fysik-Matte).

Tack för mig!

SAMO