Sektionsmöte LP1

Dags för årets första sektionsmöte!
Mötet äger rum imorgon (9/10) klockan 17:15 i HB3.
Under mötet kommer vi gå igenom diverse verksamhetsberättelser från föregående verksamhetsår och styret kommer presentera årets budget och verksamhetsplan. Vi kommer också välja in BalNgt samt en årskursrepresentant för år 1 i SNF.

Den slutgiltiga föredragningslistan hittar ni här

Som alltid bjuds alla som deltar på mat!