Information om sökande

Valberedningen vill påminna om att listor över alla sökande till föreningar kommer att publiceras innan sektionsmötet och att om man har allvarlig kritik mot någon sökande kan man i så fall framföra denna. Kontakta i så fall valberedningen