IAESTE Asp-middag

IAESTE har en Asp-middag den 28:e november. För mer information, gå till Facebook-eventet.