Sektionsmöte LP1

Hej alla sektionsmedlemmar!

Onsdagen den 10:e oktober är det dags för läsårets första sektionsmöte. Detta möte äger rum i HA4 med start klockan 17:15. Alla som närvarar under mötet för mat.

Under detta möte skall en årskursrepresentant för ettorna väljas in i SNF samt ett nytt BalNgt. Vi skall också godkänna våra nyinvalda kommittéers verksamhetsplaner, samt godkänna verksamhets- och revisionsberättelser från föregående år.

Som sektionsmedlem kan man välja att lägga en motion som skall behandlas av mötet. Detta kan man göra om man vill skapa något nytt på sektionen, starta en ny förening eller har förslag på förbättringar. Om man undrar hur motionering går till, kan man maila styret på styret@ftek.se. En mall för hur en motion utformas finns på https://www.ftek.se/main/dokument/. Skicka din motion till styret@ftek.se eller lämna i brevlådan utanför styretrummet senast 23:59 onsdag LV5, 3/10.

Länkar till kallelsen och den preliminära föredragningslistan.