Sektionsmöte LP4

Hej alla sektionsmedlemmar!

Onsdagen den 9:e maj är det dags för läsårets femte sektionsmöte. Detta möte äger rum i HA1 med start klockan 16.15. Alla som närvarar under mötet får mat.

Under mötet kommer bl.a invalet av kärnstyret, SNF, DP, Foc, valberedningen och revisorer behandlas. En proposition som medför flertalet ändringar i stadga och reglementet kommer även lyftas för andra gången.

Som sektionsmedlem kan man välja att lägga en motion som skall behandlas av mötet. Detta kan man göra om man vill skapa något nytt på sektionen, starta en ny förening eller har förslag på förbättringar osv. Om man undrar hur motionering går till, kan man maila styret på styret@ftek.se. En mall för hur en motion utformas finns här. Skicka din motion till styret@ftek.se eller lämna i brevlådan utanför styretrummet innan onsdag den 2/5.

Preliminär föredragningslista finner du här.