Extrainsatt sektionsmöte LP4

Hej alla sektionsmedlemmar!

Tisdagen den 10:e april är det dags för läsårets fjärde sektionsmöte, vilket är ett extrainsatt möte. I och med det följer enbart slutgiltig föredragningslista. Mötet kommer äga rum i HA1 med start 17:15 och det kommer bjudas på mat till alla som närvarar.

Under mötet kommer vi behandla invalet av F6, den bordlagda frågan om en 8:e medlem i Fnollk samt ett par motioner.

Slutgiltig föredragningslista finner du här.