Sektionsmöte LP2

Hej alla sektionsmedlemmar!

Torsdagen den 7:e december är det dags för läsårets andra sektionsmöte. Detta möte äger rum i HA1 med start klockan 16.15. Alla som närvarar under mötet får mat.

Under mötet kommer invalet av Fnollk, FARM, BalNgt och oberoende SAMO:s ske. Därutöver ska vi fyllnadsvälja ett flertal vakantsatta poster.

Som sektionsmedlem kan man välja att lägga en motion som skall behandlas av mötet. Detta kan man göra om man vill skapa något nytt på sektionen, starta en ny förening eller har förslag på förbättringar osv. Om man undrar hur motionering går till, kan man maila styret på styret@ftek.se. En mall för hur en motion utformas finns på Dokument. Skicka din motion till styret@ftek.se eller lämna i brevlådan utanför styretrummet senast 23:59 onsdag lv5, 29/11.

Preliminär föredragningslista hittar du här.

MvH
Andreas Gustaver
Sekreterare
Fysikteknologsektionen