Workshop för särskilda satsningar på Chalmers

Just nu pågår ett arbete med att titta på olika särskilda satsningar som kan göras för att lyfta Chalmers på världskartan. Detta är initierat av Chalmers Stiftelse som är beredda att donera 50 miljoner om året i tio år. På uppdrag av högskolan så ska vi i kåren komma med tre till fem förslag på vad detta kan vara för satsningar. Därför vill vi gärna få in förslag och idéer på olika satsningar som du tycker att Chalmers ska driva de närmsta åren. Det finns två sätt att komma med förslag. Det första är att skicka in via denna länken https://goo.gl/forms/DINvRFLB9mjdhGKT2. Det andra sättet är att vara med på en workshop om särskilda satsningar som kommer äga rum den 27/11 kl. 17:30 i Scania, Kårhuset Johanneberg. Workshopen är öppen för alla, så sprid gärna detta vidare till vänner och klasskompisar. För att vi ska ha lite koll på hur många som kommer och hur mycket kaffe vi ska beställa så anmäl er gärna via denna länk https://goo.gl/forms/dekzKEeOxF0K20453.

  • Carl Toller, Kårordförande 2017/2018