Valberedningens nomineringar till Farm och FnollK

Hej!

Här kommer valberedningens nomineringar för förtroendeposter till FnollK samt alla nomineringar till Farm. Under sektionsmötet LV6 (2016-12-08) kommer valet av dessa poster genomföras.

 

Nomineringar för Farm 17

Nomineringar för FnollK 17

 

Med vänliga hälsningar,

Valberedningen

via Jakob ”Jake” Widebrant