Klippta skåp

De skåp (på våning 6 & 7 Forskarhuset samt våning 5 Fysikhuset) vars buntband inte hade avlägsnats fick sina lås klippta och tömdes torsdag LV6. Detta för att frigöra skåp som inte används. Kvarlämnat innehåll i skåpen förvaras av F-styret fram till årsskiftet 16/17. Har du fått ditt skåp klippt och vill ha tillbaka dina saker, maila styret.vordf@ftek.se.