AMPFIELD söker medarbetare till R&D-TEAM

Ampfield söker just dig med en bakgrund inom Engineering Mathematics till sitt R&D-team.
 
Ampfield är ett litet svenskt företag som ligger i framkant i en av världens mest konkurrensutsatta branscher – algoritmbaserad prop-trading. De vill nu bygga upp ett forsknings och utvecklingsteam som kommer att arbeta med utvecklingsarbete relaterat till tradingsystem och riskmodeller. Arbetet innefattar bland annat algoritmutveckling för att effektivt lösa de optimerings- och estimeringsproblem som dyker upp i verksamheten samt modellering av olika aspekter av de finansiella marknaderna. Till gruppen behövs exceptionella matematiker och systemutvecklare med ett genuint intresse för matematik och finans, som vågar tänka annorlunda och utmana rådande idéer och uppfattningar.
 
Ampfield erbjuder en dynamisk och intellektuellt stimulerande arbetsmiljö som uppmuntrar nyfikenhet och kritiskt tänkande. Du har möjlighet att fördjupa dig inom dina intresseområden, utveckla dina teoretiska kunskaper och lära dig applicera dessa på verkliga problem.
 
Ampfield söker framförallt dig med en bakgrund från teknisk fysik med mycket goda studiemeriter. Det är ett antal kurser och ämnesområden som är meriterande, exempel på dess finns i bilagan. Även personer med någon form av specialistbakgrund inom matematik, fysik, statistik eller systemutveckling, som kan vidga teamets vyer är mycket intressanta. Målsättningen är att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare kompletterar varandra och tillsammans utgör ett komplett team.
 
Via denna länk finner du fullständig information om tjänsten och ansökan samt kursrekommendationer från Ampfield.
 
Lycka till med ansökan önskar FARM!