Mentor som går TM sökes

Högskolan söker nu en mentor på Teknisk matematik enligt nedan:

Studenter med funktionsnedsättning som har svårigheter med kursinnehållet har möjlighet att få individuellt stöd av en mentor. Mentorns uppgift är att fungera som ett personligt stöd och bollplank och att förklara de saker som studenten upplever som svåra.

Mentorn kan också hjälpa studenten att organisera och strukturera sina studier och komma med studietekniska tips.

Stödet anpassas efter studentens behov men vanligtvis träffar studenten sin mentor 1 timmar varje vecka. Mentorstödet startar v 41, 2015 och tills vidare. Ersättning kommer att utgå med 120 kr/timma.

För mer information kontakta Heidi Wåxberg, samordnare för studenter med funktionsnedsättning, på heidiw@chalmers.se.