Skyddsrond

Höstterminens fysiska skyddsrond genomfördes i förra veckan. För detaljer, besök SAMO:s nyhetssida.

En av de saker som lyftes under skyddsronden var arbetsmiljön i Övergången. Huset önskar få in fler synpunkter på denna från studenterna, så att den kan förbättras. Vi studenter ombeds också att flytta tillbaka de möbler vi eventuellt flyttar till ursprungsplatsen när vi lämnar Övergången, för att underlätta för lokalvårdarna. Läs mer på ovan länkade nyhetssida.