Microvågsugnar i Signes

Klagomål har inkommit angående att microvågsugnarna i Signes inte alltid fungerar som de ska. En elektriker ska nu ha bytt till kraftigare säkringar för berörd elgrupp vilket borde avhjälpa problemet. Fungerar microvågsugnarna ändå inte? Hör av dig till oss, så tar vi det vidare!