Sammandrag från sektionsmötet

Ikväll avslutades verksamhetsårets sista sektionsmöte och här följer en kort sammanfattning:

  • En motion om instiftande av en arbetsgrupp för utredning av SNFs struktur gick igen0m, och fyra personer röstades in i arbetsgruppen.
  • En proposition om att frånta ett antal inaktiva föreningar sin föreningsstatus på sektionen röstades igenom.
  • En proposition om styrets åligganden gällande SAMO gick igenom med ett ändringsyrkande. Propositionen med ändringsyrkandet innebär att det nu är ledamoten i sektionsstyrelsen som är SAMO.
  • Den nya sektionsstyrelsen valdes in, och även nya F6, DP, FOC, SNF, lekmannarevisorer och valberedning.
  • Den preliminära verksamhetsplanen och den preliminära budgeten fastställdes.
  • Dumvästen delades också ut, den här gången var Felix dum.

Protokollet kommer att läggas upp på hemsidan så snart det är justerat.