Enkät inför fysisk skyddsrond för F och TM

Vad tycker du om din studiemiljö? Är det kallt? Dålig ventilation? Svara på enkäten nedan så förs dina åsikter vidare till programledningen och ansvariga för huset!

https://sv.surveymonkey.com/s/3RHRJCG