Elkraftdagen

Den 24 mars arrangeras ELKRAFTDAGEN på Chalmers, en mötesplats för studenter, bransch och högskola!

 

Under Elkraftdagen kommer du att få en inblick i de stora utmaningar Elkraftområdet står inför och hur du, i din ingenjörsroll, kan bidra till utvecklingen av hållbara energisystem från mW- till GW-nivåer. Dagen börjar med en utställning och baguettelunch. Efter lunchen fortsätter Elkraftdagen med intressanta föredrag inom det breda område som elkrafttekniken representerar och dagen avslutas med en buffémiddag.

 

För mer information och program, se: http://www.chalmers.se/elkraftdagen/