Sammandrag från sektionsmötet

Missade du gårdagens sektionsmöte? Här är vad som hände i korta drag:

  • En proposition om invalsprocesserna röstades igenom, från och med nu kommer alla kommittéer att väljas in på samma sätt.

  • Motionen om stadgeändringar röstades igenom, vilket betyder att nu har vi en ny stadga.

  • FARM och FnollK redogjorde för sina verksamhetsplaner.

  • Ett stort antal sektionsfunktionärer valdes in, bland annat FiF, Växteriet, Finform, Fanbärare.

  • Dumvästen delades ut, den här gången var Per dum.

Protokollet kommer att läggas upp på hemsidan inom ett par veckor när det är justerat.