CHARM-förberedande workshop med FARM

Måndagen den 2:a februari arrangerar FARM i samarbete med Sveriges Ingenjörer en workshop med syfte att förbereda studenter inför CHARM. Workshopen inleds med tips om CV-skrivning och hur man får ut så mycket som möjligt av CHARM. Resten av tiden kommer att ägnas åt att i mindre grupper researcha och diskutera företag som är relevanta för F:are. Vår förhoppning är att alla ska hitta några företag som de är intressearde av att prata med på CHARM.

Sveriges Ingenjörer kommer att erbjuda CV-granskning till sina medlemmar (OBS: det går att bli medlem på plats). CV-granskning innebär att du får 20 minuters rådgivning från en expert, vilket är en fantastisk möjlighet vässa ditt CV! För att delta på CV-granskningen, skicka namn till farm.anmalan@gmail.com senast fredag den 30/1.