Sammandrag från sektionsmötet

Inatt avslutades läsårets andra sektionsmöte och nedan följer ett sammandrag:

  • 2 avsägelser från ledamöter i valberedningen har kommit in, en plats har redan fyllnadsvalts av Styret, men en plats är fortfarande ledig. Om du är intresserad av denna post, kontakta Styret innan måndag lv1.
  • FOC 13/14 fick sin verksamhets- och revisionsberättelse godkänd och ansvarsbefriades.
  • Motionen om nya styrdokument gick igenom, och även motionen om antalet ledamöter i FARM. Dock krävs ytterligare ett sektionsmöte för att de nya stadgarna ska gå igenom, och eftersom stadgarna står över reglementet kommer allt nytt inte att börja gälla förrän efter nästa sektionsmöte.
  • Vi fyllnadsvalde en nätmakare till Spidera och en ledamot i SNF.
  • Vi valde även in nya FnollK, FARM, SNF kontinuitetsgrupp 2, SAMO och BalNGT.
  • Dumvästen delades också ut, den här läsperioden har Sofia ”Proppen” Toivonen varit dum.

Möteprotokollet kommer, när det är justerat och färdigt, att anslås på Focus samt läggas upp här på hemsidan.