Förslag på stadga, reglemente och övriga styrdokument

Arbetsgruppen för revidering av stadga, reglemente och övriga styrdokument har kommit fram med ett förslag på nya dokument. Dessa hittar du under kallelser. En förändring är att många åligganden för poster är utflyttade till arbetsbeskrivningar som sektionsstyrelsen kommer att ha möjlighet att ändra i, till skillnad från nu när det krävs sektionsmötesbeslut.

För att räta ut alla frågetecken kommer vi att ha en workshop imorgon, där sektionsmedlemmarna ges möjlighet att kommentera och ställa frågor. Den kommer att börja 17.15 i mittendelen på Focus. Välkomna!