Ny väggmålning!

Focus har målats om och då målades även Dragosmålningen över.  I och med detta utlyser vi en tävling för sektionsmedlemmarna för att hitta ett nytt motiv att pryda väggen med!

Tävlingsregler:

Du ska skicka in ett förslag på motiv, på Dragos, där förslaget innehåller:

  • Motivet i lämpligt format, förslagsvis pdf.
  • Motivering varför just detta motivet är det bästa
  • En beskrivning hur motivet ska komma upp på väggen, ska du måla det? Tejpa upp det?
  • En lista över saker du kommer att behöva och en trolig budget till karnstyret@ftek.chalmers.se innan 11.00 måndag LV1 LP2 (den 3 Nov).

Därefter kommer vi i kärnstyret att plocka ut de tre bidragen som är bäst genomförbara på en rimlig budget för att sedan låta sektionsmedlemmarna rösta på vilket bidrag som slutligen kommer att målas upp på väggen.