Ommålning av Focus

Äntligen ska Focus målas om! Hela läsvecka 5 kommer därför Focus att vara avstängt. Har du några frågor? Hör av dig till styret.vordf@ftek.se!